Dyrekcja

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

mgr Jarosław Karnath

dyrektor@zso1.pl

 

dyrektor ds. liceum mgr Iwona Zielińska

vicedyr.lo@zso1.pl

 

wicedyrektor ds. szkoły podstawowej mgr Marzena Miś

vicegim@zso1.pl

 

wicedyrektor ds. szkoły podstawowej – filia mgr Irena Łepkowska

vicelo@zso1.pl