Dzień Bezpieczeństwa

W dniu 21.09.2018 roku odbyły się I Mistrzostwa Służb Mundurowych z Kwalifikowanej Pomocy Przedmedycznej, połączone z odbywającym się w naszej Szkole „Dniem Bezpieczeństwa”.

W przedsięwzięciu tym uczestniczyli wszyscy przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele i uczniowie ZSO nr 1. Organizacja i przebieg imprezy świadczy o bardzo dobrej współpracy Szkoły 
z Komendą Powiatową PSP w Pruszczu Gdańskim.

A tak o tym wydarzeniu pisały lokalne media <zobacz>